Inlägg

Google inför nya rankingfaktorer för SEO

Google inför nya rankingfaktorer för SEO

Core Web Vitals

Google har många rankingfaktorer och regler för hur en hemsida skall vara uppbyggd. Om man följer dessa kan det betyda en placering högt upp på Googles sök. Exempel på regler är bland annat att hemsidan är mobilvänlig och har SSL protokoll.

Från och med maj 2021 kommer Google att utvärdera 3 nya delar av din hemsida när de rangordnar sitt sökresultat. De lägger till en ny regelgrupp som kallas Core Web Vitals, och som tillsammans med de tidigare reglerna bildar en ny rankingfaktor som kallas Page Experience. Detta ska bidra till en bra användarupplevelse för besökaren, och även få en fördel i Googles sökresultat.

Kortfattat innebär det att hemsidan kommer att utvärderas på hur lång tid det tar för den att ladda, hur fort besökaren kan använda och interagera med hemsidan och hur mycket innehållet på hemsidan rör eller flyttar på sig.

LCP, FID och CLS

Core Web Vitals är uppdelat i tre olika delar, där varje del utgör en stor del i hur upplevelsen blir för användaren.
LCP – Largest Contentful Paint, FID – First Input Delay och CLS – Cumulative Layout Shift. 

  • Largest contentful paint (LCP). Denna del kommer att påverka din ranking genom hur snabbt din sida laddar in. Laddtiden kan påverkas av många faktorer, men oftast handlar det om hur mycket innehåll som behöver laddas in. Här gäller det att tänka på storlek på bilder, laddning av video m.m. Allt måste ladda snabbt och ändå ha högsta kvalitet.
  • First input delay (FID) visar hur snabbt det går att interagera med hemsidan. FID mäter hur lång tid det tar från att du klickar på exempelvis en knapp, till att hemsidan börjar bearbeta händelsen och till slut visa ett resultat. Google vill att din hemsida ska ha en FID på mindre än 100 millisekunder för att det ska räknas som en bra användarupplevelse.
  • Cumulative Layout Shift (CLS) mäter förflyttningar på hemsidan. Om du exempelvis klickar på en knapp eller en länk, och den i sista sekund flyttar på sig och du råkar klicka på något annat. Ett lågt CLS-värde bidrar till en bättre användarupplevelse.

Varför gör Google detta?

Enligt Google är det för att hjälpa användare att hitta de mest relevanta och kvalitativa webbplatserna på webben. Detta genom att lyfta fram de hemsidor som erbjuder en bra användarupplevelse. Google har publicerat ett blogginlägg där Sowmya Subramanian beskriver hur Page Experience kommer att vara en rankingsignal 2021.

Kontakta oss! Vi kan optimering och hjälper er upp!