Inlägg

Uppdatering av Google algoritm

Uppdatering av Google algoritm

Nya regler från maj 2021

Google har många regler för hur en hemsida skall vara uppbyggd. Om man följer dessa kan det betyda en placering högt upp på Googles sök. Exempel på regler är bland annat att hemsidan är mobilvänlig, har SSL protokoll och HTTPS.

I den nya uppdateringen kommer Google att lägga till en ny regelgrupp som kallas Core Web Vitals, som tillsammans med de tidigare reglerna bildar en ny rankingfaktor som kallas Page Experience (sidupplevelse). Google har publicerat ett blogginlägg där Sowmya Subramanian beskriver hur Page Experience kommer att vara en rankingsignal 2021.

Tre olika delar – LCP, FID och CLS

Som bilderna visar är det uppdelat i tre olika delar; LCP – Largest Contentful Paint, FID – First Input Delay  & CLS – Cumulative Layout Shift. Varje del utgör en stor del i hur upplevelsen blir för användaren.

LCP – Loading – Largest Contentful Paint

Ditt huvudsakliga innehåll ska laddas på max 2,5 sekunder. Här gäller det att tänka på storlek på bilder, laddning av video, bakgrundsbilder, m.m. Allt måste ladda snabbt och ända ha högsta kvalitet.

FID – Interactivity – First Input Delay

Interactivity eller första intrycket. Här mäts tiden fram till att besökaren gör första interaktionen, och här gäller det att få besökaren att engagera sig inom 100 millisekunder. Detta visar om ditt innehåll är tydligt och lätt att förstå.

CLS – Visual Stability – Cumulative Layout Shift

Har du varit med om att exempelvis en knapp på hemsidan förflyttar sig när du ska klicka på den? Detta mäter nu Google och ju fler flyttningar din sida har desto högre poäng. Här vill man absolut inte ha höga poäng, utan ligga under 0,1 för att bli godkänd.

Varför gör Google detta?

Enligt Google är det för att hjälpa användare att hitta de mest relevanta och kvalitativa webbplatserna på webben. Detta genom att lyfta fram de hemsidor som erbjuder en bra användarupplevelse. Några exempel på irritationsmoment som vi nog alla känner till är:

  • När en hemsida laddar långsamt. När sekunder blir till en evighet lämnar man sidan för en bättre fungerade hemsida.
  • Ett ganska vanligt problem är att det är svårt att hitta det man söker. Med en ostrukturerad och slarvigt byggd hemsida blir du av med ytterligare en potentiell kund.
  • Oengagemang och bara intresse av att sälja. Många hemsidor är så hårt fokuserade på försäljning, att besökaren känner sig obekväm. Besökare vill även känna engagemang av ditt innehåll.