Inlägg

Google Analytics 4 (GA4)

Google Analytics 4 (GA4)

Google kommer att ändra funktionaliteten kring hur data lagras och samlas in. IP-nummer har pekats ut som personuppgift, och lagring av personuppgifter måste hanteras enligt GDPR. Därför kommer Google att släppa funktionalitet som innebär att man lagrar data endast inom EU, och man slutar också att spara IP-nummer.

I juli 2023 stängs nuvarande Google Analytics ner och ersätts med GA4. Befintlig data som samlats in kommer inte att föras över till den nya versionen, därför kommer alla att behöva byta från tidigare version av Universal Analytics till Google Analytics 4. Versionerna är mycket olika vilket innebär att man helt enkelt måste byta system. Läs mer här

Kontakta oss, vi hjälper er att uppgradera till Google Analytics 4.