Inlägg

Lite mer om Google Analytics 4

Lite mer om Google Analytics 4

Dags att uppgradera till Google Analytics 4 (GA4)


Här kommer viktig information om GA4, så läs, och känns det som grekiska, slå en signal!

Google meddelar att man kommer att ändra funktionaliteten kring hur data samlas in och lagras, då IP-nummer har pekats ut som personuppgift, och lagring av personuppgifter måste hanteras enligt GDPR. Några av de nya funktionerna i Google Analytics 4 är:

IP-nummer – Google frångår tidigare tradition/teknik och slutar att spara IP-nummer helt. Många har ifrågasatt om huruvida IP-nummer är en personuppgift alls, men nu slutar Google med att spara detta.

Lagring inom EU – Google kommer att släppa funktionalitet som innebär att man lagrar data endast inom EU. Ingen data lagras alltså efter denna ändring på servrar i USA.


I Juli 2023 stängs nuvarande Google Analytics ner

Alla kommer att behöva byta – från tidigare version av Universal Analytics till Google Analytics 4, för att inte bryta mot GDPR eller Schrems2.

Tidigare data överförs ej – Nuvarande data som samlats in kommer inte att föras över till den nya versionen. Anledningen är att det handlar om en helt ny plattform som gör att man kan samla in data på ett helt annat sätt och på en helt annan nivå än tidigare. De båda versionerna är mycket olika vilket innebär att man helt enkelt måste byta system.

Vi hjälper er att uppgradera till GA4

I korthet betyder detta att ni måste uppgradera till Google Analytics 4. Slå en signal på 0346-923 02 eller mejla oss så hjälper vi er!