Inlägg

Cookies och lagar om kakor

Cookies och lagar om kakor

Cookies och lagar om kakor

Som ni säkert både sett och hört så har det under sommaren varit ett flertal tidningsartiklar och inslag i nyhetsprogram om hemsidor som inte lever upp till lagar om samtycke till cookies på sin hemsida. Svensk lag kräver numera att du informeras och aktivt accepterar detta, samt att du alltid ska ha möjlighet att återta ditt samtycke. 

Det här är kakor

Kakor, också kallade cookies eller webbkakor, används för att lagra information eller få åtkomst till information som är lagrad på en användares dator eller mobil. Det kan handla om språkinställningar, inloggningsuppgifter eller vad som ligger i en kundkorg, men också för att skräddarsy marknadsföring utifrån användarens intressen. Enligt lagen får uppgifter lagras eller hämtas om användaren får tillgång till information om ändamålet med behandlingen av uppgifterna och samtycker till hanteringen. Källa: Post- och telestyrelsen (PTS)

Cookies är inte bara spårning, de fyller också många nödvändiga och bra funktioner 

När du exempelvis loggar in på en webbplats skapas en sessionscookie för att hålla dig inloggad medan du navigerar på olika sidor på webbplatsen. Utan cookies skulle du behöva logga in igen varje gång du besöker en ny sida.

Cookies är också nödvändiga för online-shopping. De lagrar de varor du har lagt till i din kundvagn, vilket säkerställer att varorna finns kvar när du navigerar mellan sidor eller även om du tillfälligt lämnar webbplatsen.

Säger din kund att vissa funktioner på hemsidan inte fungerar?

Kontrollera då i första hand om de godkänt cookies! Cookies krävs nämligen för ett flertal funktioner, och väljer man bort cookies så kan det göra att bokningsmoduler inte fungerar, man får inloggningsproblem, innehåll visas inte korrekt m.m. 

Viktigt att veta för kunder där vi installerat Cookie-hanteringssystem på hemsidan

Med Coockiebot finns de alternativ som krävs för godkännande/icke godkännande och att man kan ta tillbaka sitt godkännande av cookies. Man kan även se vilka cookies hemsidan spårar. Detta uppfyller och följer de krav och lagar som finns.

Vid installationen tas hänsyn till det innehåll som fanns på hemsidan då. Det är dock kundens ansvar att se till att man följer lagar och regler, och om man uppdaterar sin hemsida med material som lämnar cookies måste man säkerställa att man informerar om detta. Några exempel är när man ropar in externa tjänster och script, annonserar med Google Ads m.m.

Lite mer ingående om cookies

Cookies är små datafragment som lagras på en användares dator eller enhet när de besöker en webbplats. Dessa cookies har flera viktiga funktioner för webbklienter (användares webbläsare) och webbplatser:

1. Sessionshantering:
Cookies används ofta för att hantera användarsessioner. När du loggar in på en webbplats skapas en sessionscookie för att hålla dig inloggad medan du navigerar på olika sidor på webbplatsen. Utan cookies skulle du behöva logga in igen varje gång du besöker en ny sida.

2. Anpassning:
Cookies möjliggör att webbplatser kan komma ihåg dina inställningar och preferenser. Till exempel, om du anpassar layouten på en webbplats eller väljer ett föredraget språk, kan cookies lagra denna information så att webbplatsen visas på det sätt du valt när du besöker den.

3. Spårning och analys:
Cookies hjälper webbplatsägare att samla in information om hur användare interagerar med deras webbplats. Denna data används för analyser, såsom att förstå vilka sidor som är populära, hur länge användare stannar på en sida och var de kommer från. Denna information hjälper till att förbättra webbplatsens användarupplevelse.

4. Kundvagnar och e-handel:
Cookies är nödvändiga för online-shopping. De lagrar de varor du har lagt till i din kundvagn, vilket säkerställer att varorna finns kvar när du navigerar mellan sidor eller även om du tillfälligt lämnar webbplatsen. Detta möjliggör en smidig shoppingupplevelse.

5. Annonsering och marknadsföring:
Cookies spelar en roll i att leverera riktade annonser. Annonsnätverk och webbplatser använder cookies för att spåra ditt online-beteende och visa annonser som är mer relevanta för dina intressen och surfvanor.

6. Säkerhet:
Cookies kan förbättra webbplatsens säkerhet. Till exempel kan de hjälpa till att förhindra så kallade ”cross-site request forgery” (CSRF)-attacker genom att lagra tokens som validerar åtgärder som initierats av användare.

Varför Cookies behövs:
Cookies behövs för att förbättra användarupplevelsen och tillhandahålla viktig funktionalitet för webbklienter. De gör det möjligt för webbplatser att komma ihåg dina preferenser, erbjuda anpassat innehåll och behålla din session, vilket gör det enklare att navigera och interagera med online-tjänster. Utan cookies skulle du behöva upprepa information och preferenser varje gång du besöker en webbplats, vilket skulle göra surfupplevelsen mindre bekväm och effektiv.

Det är dock viktigt att notera att medan cookies erbjuder många fördelar, väcker de också integritetsfrågor. Vissa cookies kan spåra dina online-aktiviteter och potentiellt kompromissa med din integritet. Därför måste man ge användarna möjlighet att kontrollera och hantera cookies, vilket gör att de kan besluta vilka cookies de vill acceptera och vilka de vill blockera eller ta bort. 

Om man inte följer lagarna

Om man inte följer lagarna kring cookies på internet kan det resultera i allvarliga konsekvenser för både individer och företag. Här är några möjliga konsekvenser:

• Böter och ekonomiska påföljder: Lagar som GDPR (Dataskyddsförordningen) och liknande regelverk kan innebära betydande böter för företag som inte följer bestämmelserna kring cookies och dataskydd. Böterna kan vara mycket höga och påverka företagets ekonomi på ett negativt sätt.

• Förtroendeförlust: Om användarna upptäcker att deras personuppgifter inte hanteras korrekt eller att deras integritet inte respekteras, kan det leda till förlorat förtroende för företaget eller webbplatsen. Detta kan påverka varumärkesimage och användarnas vilja att interagera med webbplatsen i framtiden.

• Rättsliga åtgärder: Användare har rätt att klaga och vidta rättsliga åtgärder om deras personuppgifter hanteras utan deras samtycke eller om de känner att deras integritet har kränkts. Detta kan leda till rättsliga processer som i sin tur kan vara tidskrävande och kostsamma.

• Negativ publicitet: Brott mot cookie-lagar kan generera negativ publicitet för företaget. Medvetenhet om bristande dataskydd och integritetsskydd kan spridas snabbt via sociala medier och nyhetskanaler, vilket kan påverka varumärkesrykte och förtroende.

• Minskad användarinteraktion: Om användare upplever att deras integritet inte respekteras och deras uppgifter används på ett sätt som de inte godkänner, kan detta leda till minskad interaktion med webbplatsen. Detta kan påverka trafik, konverteringsfrekvens och försäljning.

• Regulatoriska ingripanden: Dataskyddsmyndigheter har rätt att utreda och agera mot företag som inte följer cookie-lagar och dataskyddsbestämmelser. De kan utfärda varningar, böter och påföljder, samt kräva att företaget vidtar åtgärder för att rätta till överträdelser.

Sammanfattningsvis är det av yttersta vikt att följa lagarna kring cookies och dataskydd på internet. Genom att göra det kan företag undvika juridiska konsekvenser, behålla användarnas förtroende och skydda sitt eget rykte.

Har er hemsida vad som krävs?

Slå en signal på 0346-923 02 eller mejla oss så hjälper vi er med installationen!