Inlägg

Vi gör allt vi kan, men…

Vi gör allt vi kan, men…

Ä hemsidan säker?

Som ni säkert läst och hört, pågår det just nu många attacker online, och många stora företags hemsidor har legat/ligger nere. Detta kan troligtvis kopplas till oroligheterna i världen. Även några av våra kunder har blivit hackade, och det finns olika orsaker till detta, exempelvis gamla hemsidor (teman/installationer), föråldrade/ej uppdaterade plugins och svaga lösenord.

Tekniken utvecklas ständigt och vid framtida uppdateringar kan vi inte garantera att gamla hemsidor fungerar som de ska. Vi har förstärkt säkerheten genom att installera programvara som varnar för attacker och sårbarheter på de hemsidor som ligger på vår server och bytt lösenord på alla databaser. Trots detta går det aldrig att vara helt säker. 
Byt gärna lösenord och ta bort gamla användare i WordPress!

Vi rekommenderar att ni går igenom er hemsida för att se om allting fungerar. För er med säsongsbetonade verksamheter är det klokt att göra detta i god tid innan er säsong drar igång.

Frågor? Slå oss en signal!