Case

Gyllenkroken: Web

Gyllenkroken: Web

Utrymme för alla

Gyllenkroken vänder sig till dig som har psykisk ohälsa, psykisk funktionsnedsättning eller som är anhörig. Visionen är ett samhälle där alla har rätt till ett värdigt liv, fungerande samhälleliga stödfunktioner samt en tillgänglig och fungerande psykiatrisk och somatisk vård – lika för alla.

Vad vi gjort

Vi har skapat en ny grafisk profil som innefattar allt från ny logotype med ikon, till annonser, trycksaker, fönster- och skyltdekor. En hemsida med massor av info om Boende, Kultur- och aktivitetshus, Gyllingen, Café Koopen, projekt med mera.