Case

Läjet Camping & Resort, Hansagård Camping & Resort, Ugglarp Camping: Branding

Läjet Camping & Resort, Hansagård Camping & Resort, Ugglarp Camping: Branding

För Läjet Camping & Resort, Hansagård Camping & Resort och Ugglarp Camping tog vi fram en gemensam grafisk plattform, bestående av logotyper för varje namn

Stor igenkänning mellan de olika campingarna utan att förlora deras individuella profiler. En färgskala med en positiv känsla som för tankarna till sommaren. Rubriktypsnitt i  profilens färg hjälper att snabbt skapa en unik känsla.