Så jobbar vi med: Sökordsoptimering (SEO)

SEO - så att du blir hittad

Sökordsoptimering (SEO)

Sökordsoptimering är en av de viktigaste delarna för att hemsidan ska nå hög ranking på Google. För det är där vi vill finnas med. Google älskar text och det behövs mycket och relevant innehåll på varje sida. Det innebär att du måste veta vart du vill nå, och att det krävs en hel del jobb för att nå dit. Att få högre ranking på Google tar tid, och det är en långsiktig SEO-strategi. Men det lönar sig.

Sökordsoptimera din webbplats

När du lanserar en ny webbplats hamnar du troligtvis ganska långt ner på Google. Så för att öka din ranking måste du säkerställa att de sökord du bestämt dig för att fokusera på finns med, plus att du hela tiden jobbar med och följer upp optimeringen.

WordPress och SEO

WordPress är ett av de bästa content management system som finns när det gäller SEO. Genom att optimera titlar, beskrivningar, rubriker och bilder säkerställer du också att du presenteras på ett bra sätt i själva presentationen på Google. Så investera tid och pengar på att sökordsoptimera din hemsida. Det kommer att löna sig på många sätt.